Thứ tư, 17/07/2019 | 20:27
Hotline: 0983838155   Hỗ trợ trực tuyến:

Bảo dưỡng và sửa chữa motor

Làm sạch bằng bắn CO2 khô

bn_co2

Vệ sinh công nghiệp

Vihem 2 thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp bằng công nghệ bắn CO2 khô. Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến